ക്ഷേരി റായ് .. (x(k)ShERi Rai) .. All are NGDCs and to be taken with some fun spirit only

ക്ഷേരി റായ് (x(k)ShERi Rai) ..

വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പോപ്പുലർ ഡിമാന്റു കാരണം ബൽരാം തനിക്കൊരു നായികയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.. അങ്ങനെയാണ്‌ സത്യയുഗത്തിൽ നിന്നും ക്ഷേരി റായിയേയും അച്ഛനേയും ടൈം ട്രാവല്ലർ മെഷീനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് .. അതിനുവേണ്ടി ബ്രഹ്മലോകത്ത് ഒരു “യൂണിറ്റി കൺസർട്ട്” തന്നെ ബൽരാമിന്‌ അറേഞ്ചു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു..

ബൽരാമിന്റെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ “ഇളയിടം” ആണ്‌. സാധാരണ “ഇളയിടം” ഫാമിലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേരാണ്‌ “റായ്” എന്നത്‌ .. നായന്മാരിൽ തന്നെ മേനോന്മാരിലും, കുറുപ്പുമാരിലും ഒക്കെ വച്ച്‌ അല്പം എക്സ്ട്രാ “മുന്തിയ” ആൾക്കാരാണ്‌ തങ്ങളെന്ന ഒരു സ്വകാര്യ അഹംകാരം ജന്മാവകാശവും പൈതൃകവും ഒക്കെയായി പുലർത്തുന്നവരാണ്‌ ഇക്കൂട്ടർ. ബൽരാമിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ “കർത്താവ്” ആണ്‌.. ഇവരിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ “കുഞ്ഞമ്മ” എന്നാ സ്ഥാനപ്പേരിലാണ്‌ അറിയപ്പെടുക .. ഇവരും മേല്പ്പറഞ്ഞ “സ്വകാര്യ അഹംകാരം” അല്പം അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്‌.. ബൽരാമിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ “മേനോത്തിയും”  അമ്മയുടെ അമ്മ “കുറുപ്പത്തിയും” ആണ്‌ .. ഇവരും നായന്മാരുടെ ഇടക്ക് ഇളയിടം, കർത്താവ് തുടങ്ങിയവരെപ്പോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പെഷൽ “സ്വകാര്യ അഹംകാരം” ഇല്ലെങ്കിലും “അല്പം സ്പെഷൽ അഹംകാരം” കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്‌ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു ..

നായികയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ്‌ “ഭാരത കേസരി” ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ നായന്മാരുടെ ഇടക്ക് മരുമക്കത്തായത്തിൽ നിന്ന്‌ മക്കത്തായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന കാര്യം ബൽരാം ഓർമ്മിച്ചത്.. “ഭാരത കേസരി” നിർമ്മിച്ചു പരീക്ഷിച്ച  ആ വഴിയിലൂടെ കൂടിയാണ്‌ ഭാരത സർക്കാർ 1972 ലെ “ഹിന്ദു സിവിൽ കോഡ്” പാരമ്പര്യ സ്വത്തവകാശത്തിനും മറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യവും ബൽരാം ഓർമ്മിച്ചു ..

ഇനി ക്ഷേരി റായിയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചില വിജയിച്ച റായിമാരുടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി നടത്തുന്നതിൽ “റായ് വാട്ട് ആൻ” ക്വസ്റ്റിൻ (?) പട്ടം ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്ഞിയിൽ നിന്നും സ്വപ്നത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്‌ .. സംശപ്ക്തകന്മാരുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പിന്നീടു പിറന്ന് ബൽരാമിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സൂര്യ വംശീയർക്കു വേണ്ടി, ചന്ദ്രവംശീയരോട് ഡീവിയന്റ് ആർട്ടു പ്രകാരം സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു പടപൊരുതി നിന്നയാളാണ്‌.. കൈക്കൂലി കിട്ടുന്ന വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണു തെറ്റ് ? എന്ന് ഊന്നി ഊന്നി ക്വസ്റ്റിൻ (?) ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്‌ .. ഹരിനാമകീർത്തനത്തിലെ “കാകൻ പറന്നു പുനരന്നങ്ങൾ പോയ വഴി” കളെക്കുറിച്ച് അല്പസ്വല്പമൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളയാളാണ്‌ ..

സത്യ യുഗത്തിലെ, ക്ഷേരി റായിയേയും “റായ് വാട്ട് ആൻ“ നിനേയും  പോപ്പുലർ ഡിമാന്റു കാരണം സമയത്തിനു മുന്നേ തന്നെ ബ്രഹ്മ ലോകത്തിലെ ”യൂണിറ്റി കൺസർട്ടി“നിടയിൽ നിന്നും ടൈം മെഷീനിൽ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന ബൽരാം പക്ഷേ ”ശാന്തി മുഹൂർത്തം“ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ തന്നെ മതി എന്നു പറഞ്ഞ് റായ് വാട്ട് ആൻ” നിനെ സത്യയുഗത്തിലേക്കു തന്നെ “വാനപ്രസ്ഥ”ത്തിനയച്ചു .. “ബ്രഹ്മ ലോകത്തിലെ” കൺസർട്ടിന്റെ മിസ്സു ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി കലിയുഗത്തിൽ ക്ഷേരി റയുമൊത്ത്‌ നടമാടുന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു വിശേഷ ദൃഷ്ടിയും കൊടുത്ത് “മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം മാനസ സരസ്സിലെ ഹംസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ” എന്നു പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു..

അങ്ങനെ ക്ഷേരി റായ് (x(k)ShERi Rai) ദ്വാപരയുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന “ശാന്തി മുഹൂർത്തങ്ങളെ” ക്കുറിച്ചു കൂടിയുള്ള ചിന്തകളോടെ ബൽരാമിന്റെ കൂടെ വായനക്കാരുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കുകൂടി കുറച്ചൊക്കെ അനുസരിച്ച് അല്പം “എരി”യോടെ നായികയായിട്ടുള്ള “ആക്ടു” തുടങ്ങി ..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ക്ഷേരി റായ് .. (x(k)ShERi Rai) .. All are NGDCs and to be taken with some fun spirit only

  1. jk says:

    .. But then sometimes it is also interesting 2 think about the aspects Second Oldest Profession (SOP) too probably along with the Good Oldest Profession ..

    Again all are NGDCs ..

  2. jk says:

    NGDCs .. Maybe the 5th Veda was intended for the conversion of hell into heaven with some Advaitic Principle and 6th Veda could be to utilize all with some “Vishishtadwaitic Principle” of “Sarvam Khalvidam Brahma” .. not very sure though regarding such Rajarshic Principles of Einsteins, Narads and Janakas ..

    ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s