പുരോർവ്വശീയം .. NGDCs .. just for some fun only .. not 2 b taken any seriously ..

പുരോർവ്വശീയം

NGDCs .. just for fun only .. not 2 b taken any seriously ..

കേശി ശക്തനായ ഒരു അസുരനാണ്‌.. പുരൂരവസ്സ് ആലോചിച്ചു.. “എങ്ങനെ ഈ അസുരനിൽ നിന്നും ഉർവ്വശിയുടെ ഇഷ്ടം തിരിക്കാം ?? ”

രാമായണത്തിലെ ആദിത്യമന്ത്രം പറ്റുമോ എന്നാദ്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കി.. ഒരേപോലുള്ള ഒരു പാടു പേരെ ഇറക്കി (രാവണന്റെ പത്തു തലകൾക്കു പകരം ആദിത്യന്റെ 108 പേരുകാരെ വച്ച്..) രാവണനെക്കാൾ കുറേക്കൂടെ മെച്ചമായി “കാര്യ”ങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് 😦  ,  🙂 , :O  സീതക്ക് രാവണനോടു അലക്കുകാരന്റെ കണക്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാമായിരുന്ന ആ ഒരു “ഇത്” (probably some kind of  a mid – life marriage crisis 2oo.. ) ഇല്ലാതാക്കി സീതയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും “രാവണനെ” പാടെ തുടച്ചു നീക്കാൻ രാമൻ സ്വീകരിച്ച ആ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാലോ എന്നാണ്‌ പുരൂരവസ്സ് ചിന്തിച്ചത്‌..

പക്ഷെ, കേശിക്ക് മറക്കാത്ത മുടി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ തന്ത്രം അത്രക്കങ്ങ് ഫലിക്കണമെന്നില്ല .. രാവണന്‌ മുടി മറക്കാൻ കിരീടം ഉണ്ടായിരുന്നു.. പക്ഷെ “കേശി”ക്ക് അങ്ങനൊരു “കിരീടം” ഇല്ല..

അപ്പോഴാണ്‌ പ്രശ്നക്കാരേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരേയും ഒക്കെ ഒതുക്കാൻ “സസസ” സംഘടന പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു “ടെക്നിക്ക്” പുരൂരവസ്സിന്റെ മനസ്സിലേക്കോടി വന്നത്.. അവരെ സംഘടനാ ഭാരവാഹി ആക്കുക എന്ന ഒരു ഗുഡ് ഓൾഡ് ടെക്നിക്ക് ..

കേശിക്ക് ഒരു “കിരീടം” ചാർത്തിക്കൊടുക്കാം .. അങ്ങനെ മുടി മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിത്യ ഹൃദയമുൾപ്പടെയുള്ള ചതുര്യുപായങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല വിക്രിയകളും കാട്ടി ഉർവ്വശിയുടെ മനസ്സിൽ കേശിയെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പൊക്കെ കുറക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പുരൂരവസ്സ് ചതുര്യുപായങ്ങളോടെ ഒരു മാതിരി പൂർണ്ണ വസ്ത്രധാരിയായി കേശിക്ക് പ്രശസ്തമായ  ഒരു ഐ.ടി. കമ്പനിയിൽ “സോഫ്റ്റ്വേർ പ്രോജെക്റ്റു മേനേജർ” എന്നൊരു “കിരീടം” മുടി മറക്കാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ..

കേശി മൂടി മറക്കാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് ഉർവ്വശിയെക്കൊണ്ട് “കേശി”യുടെ അടുത്തുള്ള പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ “പുരൂരവസ്സിന്‌” വിട്ടു കൊടുത്തു ..

പക്ഷെ ഗന്ധർവലോകത്തെ “ഗന്ധർവ്വന്മാരുടെ” ആരോഗ്യാർത്ഥം കുറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം ചില ഇടി മിന്നലുകൾക്കിടക്ക് “കേശി”യുടെ “സോഫ്റ്റ്വേർ പ്രോജെക്റ്റു മേനേജർ” സ്ഥാനം തെറിച്ചപ്പോൾ ചതുര്യുപായങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നഗ്നനായ പുരൂരവസ്സിൽ ദേവന്മാരുടെ “സീക്രട്ടു സീക്കിംഗ് ഡിറ്റെക്റ്റീവായ” ഉർവ്വശിക്ക് ഇന്ററെസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും, ദേവനിയോഗാർത്ഥം വീണ്ടും “കിരീടം” പോയി മുടി വെളിപ്പെട്ട “കേശി”യുടെ “സ്വൈര്യം” കെടുത്താൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ..

ഉർവ്വശി നഷ്റ്റപ്പെറ്റ ദുഖ:ത്തിൽ കൂടുതൽ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫൊണെറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതലായി പഠിച്ച പുരൂരവസ്സും പിന്നീട്‌ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേക്കൂടി മനസ്സിലാക്കി, ഉർവ്വശി ഉൾപ്പെടുന്ന ഗന്ധർവ്വക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ പാട്ടും, കൂത്തും, സംഗീതവും ഒക്കെയായി ദേവസദസ്സിനെ രസിപ്പിക്കാനുള്ള “മിഷ്യനിൽ” പങ്കു ചേർന്നു ..

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

NGDCs .. ഒരു അവലോകനം .. A metaphoric imaginative review of some stories of Sri. M. Sukumaran Sir..

All are just some NGDC thoughts and imaginations that need not have any connection to any physical realities ..

എം.സുകുമാരന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം എന്ന ഡി.സി. ബുക്സ് പബ്ലിഷു ചെയ്ത പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി.. ഒരു അവലോകനം ..

ഡി.സി. ബുക്സ് ജൂലൈ 2012 ൽ പബ്ലിഷു ചെയ്ത പുസ്തകമാണ്‌ എം. സുകുമാരന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം എന്നത് ..

അവതാരികയിൽ ശ്രീ. സച്ചിദാനന്ദൻ അതു മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.. നിഗൂഢസാംഖ്യ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒമ്പതാം ഭാവമാണ്‌ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ..

പുസ്തകം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒമ്പതാം ഭാവ അജെൻഡയുടെ മുകളിൽ പത്താം ഭാവ അജെൻഡയായ “വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ്”, “നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ” ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് “ചുവന്ന കമ്പാള വരവേല്പ്പ്” (“റെഡ് കാർപെറ്റ് വെല്കം” എന്ന് ആംഗലേയം) ഒരുക്കുക, എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, അന്തർധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാതിരുന്നില്ല.. ജ്യോതിഷത്തിൽ പത്താം ഭാവത്തിനു മുകളിൽ നില്ക്കുന്ന പതിനൊന്നാം ഭാവ അജെൻഡയായ തപസ്സിനേയും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവ അജൻഡയായ ദാനം, ത്യാഗം ഇത്യാദിയേയും, അതിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ഇവയേയും ഒക്കെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നോരു സംശയവും കൂടി വായന പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തോന്നി എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം .. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കാശു കുറച്ചു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും ശുഷ്കാന്തിയോടെ പണിയെടുപ്പിക്കാവുന്ന പ്രധാന സംഘടിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്‌ ഇടതുപക്ഷ കോട്ടയായ ചൈന .. ടെക്നോക്രാറ്റുകളായ, രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുമ്പുമറകൾക്കുള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും, സേവിക്കുകയും, ഏറ്റവും നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ചുവന്ന കമ്പാളങ്ങൾ വിരിച്ച് സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂലതത്വ കീർത്തനത്തിലെ “വാമ പുരേശന്റെ” ഒരു മാതിരി “ശരി” ഇടതു പക്ഷ അജൻഡ .. ആണീ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലോടിയെത്തുന്നത് ..

“തൂക്കുമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്” എന്ന കഥയിൽ കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റഡ് ചിന്താഗതികളെക്കുറിച്ചും ശാന്തസമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചും (പസഫിക് ഓഷ്യൻ..) വിഹ്വലതകൾ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു തോന്നിപ്പോയി.. ഭഗവദ് ഗീത മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന “തെക്കോട്ടെടുക്കൽ” അല്ലാതുള്ള മോക്ഷ കാംഷയുടെ പാതയായ “വിപശ്ചിദം” ((വി + പശ്ചിദം) ഓർ (വിപത് + ചിദം)) എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷനെ  “മായ” പുറകോട്ടു വലിക്കുന്ന ഒരു “ഡ്യുവൽ” ഫീൽ ആണ്‌ ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകളിലൂടെ മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് .. പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യാ ചിന്തകളിൽ പടിഞ്ഞാറഭിമുഖം സമാധാനവും, സമാധാനകാംക്ഷയുമൊക്കെയാണെന്നാണ്‌ സങ്കല്പം.. സമാധാനത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ വളരെ ശക്തമാകാമെന്ന് പ്രസ്തുത കഥ ഉൾപ്പടെയുള്ള കഥകളിലൂടെ ശ്രീ. എം. സുകുമാരൻ സാർ വരച്ചു കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി.. രക്ഷപ്പെടാൻ ബെൽസ് തിയറം, പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നാരദ / ജനക / ഐൻസ്റ്റീൻ രാജർഷി ടെക്നോളജികളെ  ആശ്രയിക്കുന്നതു പോലുള്ള ഒരുമാതിരി എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് വിങ്ങ് ഫിലോ മണ്ടത്തരമാണെന്നു പറഞ്ഞ് അല്പം ഭംഗ്യാന്തരേണ പരിഹാസത്തോടെ സർവശ്രീ കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാർ തന്റെ “ഭാരത പര്യടനത്തിൽ” പറഞ്ഞതു കൂട്ടുള്ള ആ ഒരു “വ്യാസന്റെ ചിരി”  വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും തോന്നിപ്പോയി..

“കുറ്റപത്രത്തിനു മറുപടി” എന്ന കഥയിൽ ശ്രീ. സച്ചിദാനന്ദൻ അവതാരികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു..

“കുറച്ചു പേരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടി ഒരു വിഭാഗം ”പുത്തൻ ജനാധിപത്യ“ വാദികളുടെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയം, അതു പറയാതെ തന്റേയും തന്റെ ആളുകളുടെയും ഗുണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇടതു, ബ്രഹ്മർഷി, ഇവോൾവ്ഡ്  ന്യൂട്ടോണിയൻ കർമ്മ സിദ്ധാന്ത വഴികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി..

ഈ കഥയിൽ തന്നെ ഈ ഇടതു പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയായ “ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കലിനെ (നാവടക്കൂ, പണിയെടുക്കൂ എന്ന സീക്രട്ട് ബ്രഹ്മർഷി / ഇടതു പക്ഷ അജൻഡ ചിലപ്പോൾ) നേരിടാനുള്ള ബദലായി, തീവ്ര വലതു പക്ഷ അത്ഭുത പ്രതീക്ഷകൾക്കു പകരം, ഒരു സെൻട്രിസ്റ്റ് ആപ്രോച്ചായി ”മായയെ“ (ഇല്ലാത്ത കള്ളങ്ങളെ) ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.. പ്രോബബിളി ലൈക്ക് എ വിറ്റാമിൻ സി അശ്വനി ദേവതോപാസന ടെക് ഓഫ് ച്യവന മുനി ..

ആ കഥയിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ സ്വന്തം ചേരിയിൽ നിർത്താൻ “പുത്തൻ തരത്തിലുള്ള പട്ടയ വോട്ടു ജനാധിപത്യ വാദികളും” ഉപയോഗിക്കുന്നത് “മായയെ” (ഇല്ലാത്ത കള്ളങ്ങളെ) തന്നെയാണ്‌. കഥാനായകനു പിന്നീടു കിട്ടിയ “ഹുമാനിട്ടേറിയൻ കൺസിഡറേഷൻസിനെ (മാനുഷിക പരിഗണനകളെ), കൈക്കൂലിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ, കഥാനായകൻ അതേ നാണയത്തിൽ ”അതു തനിക്കല്ല, ഭൂമിയിലെ മറ്റ് അഭൗമിക ശക്തികൾക്കാണ്‌“ അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടിയതെന്ന് വാദിക്കുന്നു..

“പിതൃതർപ്പണം” എന്ന കഥയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാതെ കഥാനായകൻ “പുതിയതു നിങ്ങൾക്കും, പഴയതു ഞങ്ങൾക്കും” എന്ന്‌ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ഒരു “ക്വിക്ക് കൺക്ലൂഷനിലെത്തി”, “വീര പുത്രൻ” എന്ന മലയാളം സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ ആ പറഞ്ഞ ഫിലോയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കു പോലും കാത്തു നില്ക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു .. സ്വന്തം വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതിക വാദ സ്വാർത്ഥ അജൻഡകളെ മാറ്റി വച്ച് ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം അഛനെപ്പൊലെ തന്നെ ആവാൻ ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‌ തർപ്പണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച് സ്വന്തം  വിജയം വരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.. മകളുടെ പരീക്ഷയെഴുത്തിനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷനങ്ങളാവാം ആത്മാവിന്റെ നിലനില്പ്പിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിപ്പിച്ചു അതു ശരിയായിരിക്കാം എന്ന നിലപാടിൽ അച്ഛനെ ശരി വച്ചു തർപ്പണമെന്ന നിലയിൽ “ആത്മഹത്യ” എന്ന ഒരു സാഹസിക ത്യാഗം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചത്..

”പതിര്‌ “ എന്ന കഥയിൽ നിഗൂഢ സാംഖ്യ ജ്യോതിഷത്തിലെ പതിനൊന്നാം ഭാവ അജൻഡയിൽ പെടുത്താവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു മാതിരി കുറച്ച് അസൂയ കലർന്ന അല്പം ആരാധനാ മനോഭാവവും മേമ്പൊടിക്കു കൂട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷണൽ “ലുക്ക് ഔട്ട്”  നോട്ടീസു കൂടി കലർന്നിട്ടില്ലേ എന്നൊരു “ഉല്പ്രേക്ഷ” അലങ്കാരം കൂടി ചെറിയ ഒരു പൈങ്കിളി സ്റ്റൈലിൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ..

NB

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Public Statement of my Will dated 20th January 2014

Public Statement of my Will dated 20th January 2014

 

I, Jayakrishnan. C. V. (Jayakrishnan Elayitam), hereby declare that whatever Assets (Property, Cash Deposits, Savings etc) I might be possessing, 20 %  of that shall go to the following 5 institutions equally (4% of Total Assets each) after my Death. The 5 institutions are 1) N.S.S. Karayogam, Palluruthy, 2) Sri Sathya Sai Seva Organization 3) Kerala Chief Minister’s Disaster Management Fund 4) Indian Prime Minister’s Disaster Management Fund and 5) the International Agency for Child Welfare  UNICEF.

 

The relevant Agencies may claim their due after my death considering this Statement as a Public Statement of my Will.

 

Your’s Sincerely,

 

Jayakrishnan.C.V.

Son of P.S.Vijayan

Chelayil Cheriya Madhom, Lakshmi Nilayam,

Panchayath Raj Road,

Palluruthy, Cochin – 682 006.

Res. Ph: 91 (484) 2234569

Mob: 91 9446935373

Posted in Uncategorized | 9 Comments

മാണ്ഡൂക്യാശോകാരിഷ്ടം – പാർട്ട് 2 .. All are NGDCs and to be taken in a very light fun spirit and not at all seriously..

മാണ്ഡൂക്യാശോകാരിഷ്ടം – പാർട്ട് 2 .. All are NGDCs and to be taken in a very light fun spirit and not at all seriously ..

മണ്ടൂക ഉവാച: ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ 100 ഗ്രാം അരിയുടെ ചോറുണ്ടാൽ വയറു നിറഞ്ഞപോലെ തോന്നിയാലും 150 ഗ്രാം ആപ്പിൾ കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്നാലും അത്രയും വയറു നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നണമെന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടിണ്ടോ ?

അപ്പോൾ മുണ്ടൻ, “അതു ചോറു വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടല്ലേ വേവിക്കുന്നേ ? വെള്ളം കൂടി അതിൽ കൂടുതൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തു വേവിക്കുമ്പോൾ കുമ്പ നിറയുന്നതാവാം. എന്തിലും അല്പം വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് മുണ്ടാതെ വലിയവനെ തൊഴുത് അല്പം താന്നു നില്കുന്നതും ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രായോഗിക നടപടി ക്രമമല്ലേ? ”അശോക“ സിനിമയിൽ ഷാരൂഖ് ഖാനു വേണ്ടീ അജിത്തിനെ തട്ടി ഷാരൂഖിനു സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൂട്ടുകാരനല്ലെ. അതു ഷാരൂഖ് സിംഹാസനം വിട്ടൊഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചതു കൊണ്ടല്ലെ ? അതേപോലെ 1945 മ്യൂട്ടിനി ഇൻഡ്യാ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇൻഡ്യാക്കാർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനു വേണ്ടി അല്പം താന്നു നിന്ന്‌ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടത്തിയതു കൊണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ മലയാളത്തിലെ ”വീരപുത്രൻ“ സിനിമയിൽ നായകനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുവാനുള്ള കാരണവും അല്പം താന്നു നിന്ന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം കുറഞ്ഞതു കൊണ്ടല്ലേ. മൂന്നാലു വർഷം കൂടി ക്ഷമിച്ചു കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അബ്ദുൾ റഹ്‌മാൻ സായ്‌വിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നതിനു പകരം “സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി” എന്നു പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടു നടക്കത്തില്ലായിരുന്നോ ? അല്പം വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് മുണ്ടത്വത്തോടെ അതതു കാലത്തെ പ്രധാന ആശയഗതികളുടെ പിൻപറ്റി (ബുദ്ധന്റെ കാലത്തു ബുദ്ധൻ, യവനന്റെ കാലത്തു യവനൻ എന്ന മട്ടിൽ) ഒരു മാതിരി കാട്ടു നിഷാദ ജീവിതമല്ലേ വയറു നിറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം.

തന്റെ കൊച്ചു കുമ്പയൊക്കെ തടവി മുണ്ടൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ, മണ്ടൂകൻ പ്രതിവചിച്ചു. “വെള്ളം കൂടിയാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റു കുറയില്ലേ. ”നിറകുടം തുളുമ്പില്ല“ എന്ന മട്ടിൽ കുമ്പയും വീർപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എപ്പോഴും വേണ്ടുന്ന ”അതി ജാഗ്രത“യല്ലേ. ഏതു സമയവും ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ ഇരുന്ന്, ആരാണ്‌ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കി അവരെ പാടി പുകഴ്ത്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങാനും ആ ട്രെന്റൊന്ന് ”അസെസ്സു“ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റിയാൽ.. പണ്ട് നാരദർക്ക്‌ വിഷ്ണുഭഗവാൻ നിറകുടം നല്കി ഒന്നു പറ്റിച്ച കഥ ഓർമ്മയില്ലെ.. ഇന്നത്തെ ഫലം നാളത്തെ മലം എന്ന തത്വപ്രകാരം എവിടെ നിന്നു ഫലം കിട്ടും എന്ന നിതാന്ത ജാഗ്രത മാൻ-ഏജർമാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നല്കി കാര്യങ്ങളുടെ സമയ ബന്ധിതത്വം (ടൈമിംഗ്) ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ രസകാരിയായ “കൺസിസ്റ്റൻസി” എന്നതിനെ അല്ലേ അത് അപകടത്തിലാക്കുന്നത്??“

മണ്ടൻ തുടർന്നു, “അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും തൂക്കത്തേക്കാളേറെ, വെള്ളം ചേർക്കലിനേക്കാൾ ഏറെ ആപ്പിളുൾപ്പടെ ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുനുകുനെ അരിഞ്ഞ് സർഫസ് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌, വയറു രസകരമായി നിറക്കാനും തദ്വാരാ പാദ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പാദബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നല്ലത്.. കമലാ ഹാസന്റെ ”വിശ്വരൂപം“ സിനിമയിൽ പാദബലം ഉണ്ടായതു കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്‌ ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്.. അതുകൊണ്ട് മണ്ടന്മാരെപ്പോലെ കഴിക്കുന്നതെന്തും എത്രയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് സർഫസ് ഏര്യയൊക്കെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച്  ഈ കിണറുമായി കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിക്കുന്നതാവും പാദബലത്തിനും, തനിക്കു താനും പുരക്കു തൂണും പ്രിൻസിക്കുമൊക്കെ അനുഗുണമായ ഒരു ”ധ്രുവാ നീതിർ മതിർ മമ“ എന്നാണ്‌ ഞാളുടെ ചെര്യേ ബുദ്ധ്യേ തോന്നുന്നതു തമ്പ്രാ”.. എന്ന് “തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തെ ശ്രീനിവാസനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം മണ്ടൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി..

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

മണ്‌ഡൂക്യാശോകാരിഷ്ടം – പാർട്ട് ഒന്ന് – (ഒരു ബബ്ബബ്ബ കണക്ക് ..) .. All are NGDCs and 2 b read on a lighter note ..

മണ്‌ഡൂക്യാശോകാരിഷ്ടം – പാർട്ട് ഒന്ന് – (ഒരു ബബ്ബബ്ബ കണക്ക് ..) .. .. All are NGDCs and 2 b read on a lighter note..

കൂപ മണ്ഡൂകത്തിന്റെ ചോദ്യമെന്തെന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഒരു ചാട്ടത്തിന്‌ അത്രയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ്‌?

അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ഓവിൽ നിന്നുള്ള റേഷൻ കൺട്രോൾ ആക്റ്റുകളിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്ന്‌ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഓതിരക്കാരൻ (ഓത്രക്കാരൻ എന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട്, വേറേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില അമ്മായി അമ്മമാർ ഇത്തരക്കാരെ തന്റെ മക്കളെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന തലയണമന്ത്രക്കാരായ തട്ടാപ്പിള്ളേർ എന്നും വിവക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.. ) തന്റെ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ കുറേ കറ്റകളുമായി സമുദ്ര മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനെത്തുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ എന്തൂരം രഹസ്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന്‌ ഓത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്‌ നമ്മുടെ മണ്ടൂകൻ ഒന്നു ചാടി ഇത്രയുമൊക്കെ വരുമോ എന്ന പ്രസ്തുത ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്..

ആ ചാട്ടം കണ്ട് ഒന്നു ചിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓത്രക്കാരൻ മുണ്ടൻ അഴകിയ രാവണിലെ ശങ്കർ ദാസിന്റെ കഥ ഒന്നു വിസ്തരിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ഫോർ എഗ്സാമ്പിൾ പണ്ട് അഴകിയ രാവണിനിൽ ശങ്കർദാസ് മുംബായിൽ വച്ച് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയിട്ടാണ്‌ മുംബായ് വല വച്ചു പിടിച്ചത്. അതേപോലെ ഒരുപാട്‌ പാമ്പുകളും ചേമ്പുകളും ഒക്കെ വാഴുന്ന ഒരിടമാണ്‌ സമുദ്രം. അവർക്ക് ഇയ്യാളുടെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ചാട്ടമൊക്കെ വെറും ചിരിതമാജ്ഞകാളാവും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും എളുപ്പം “ചെടിപ്പിക്കുന്ന” (മനം മടുപ്പിക്കുന്ന എക്സിട്ര എക്സിട്ര) സ്വാദുള്ള (പണ്ട് രാമന്‌ സീതയെ നേടാനുള്ള ആ ഒരു ത്വര ഏകദേശം അതു പോലത്തെ ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന്‌ മണി രത്നം തന്റെ രാവണ സിനിമാക്കഥയിൽ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിലരുടെ അഭിപ്രായം പോലെ)   ആ ഒരു  അശോകാരിഷ്ടം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഓവൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ചുരുക്കി, വല്ല പാമ്പും ചേമ്പുമൊക്കെ ഈ അധോലോക കിണറ്റിൽ വന്ന്‌ രാം ഗോപാൽ വർമ്മക്ക് തന്റെ വ്രതമൊക്കെ തെറ്റിച്ച് “സത്യ 3” ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ നമ്മളായിട്ടെന്തിനാണെന്നേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നേ ?? എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമുക്കീ സമുദ്രാടിത്തട്ടിലെ മുങ്ങിത്തപ്പലുകൾ ഇന്നലെയേ വേണ്ടെന്നു വെച്ചുകൂടെ..!! .. വേണ്ട .. !! .. എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.

കിണറിന്റെ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി സമുദ്രത്തിലത്രയും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ഒരു ഫർതർ ശംസയത്തോടെ മുണ്ടൻ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ എന്ന ഇംഗ്ലീഷു പാട്ടിൽ കടലിലെ പ്രോജെനിസ്പെഷൽ (വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന) പല തലങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ബീ(സ്റ്റി)നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്  നമ്മുടെ ഒരു മുണ്ടത്വം സമുദ്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ മനസ്സിലാക്കി അശോകാരിഷ്ടമൊക്കെ കഴിച്ച് ഓവൊക്കെ പരമാവധി ചുരുക്കി ഒരു മാതിരി ഓസ്റ്റെറിറ്റി ഡ്രൈവോടെ അവനവനിലേക്കൊതുങ്ങി ഒരു വക കുരങ്ങന്റെ വിസ അടിച്ചു മാറ്റിയ പുലിയെപ്പോലെ ഒരു നല്ല പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ മ(മു)ണ്ടന്മാരായി (ഹെൽത്ത് കെയർ പാക്കേജ് അരിഷ്ടമൊക്കെ കുടിച്ച്) വെജിറ്റേരിയനായി ടംഗം, കുരംഗവുമൊക്കെ കുറച്ച് ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ പാടി ഒരു വക ക്വാണ്ടം സോളാസോടെ ജീവിക്കുന്നതാവുമോ നല്ലത് എന്നിപ്പോ ചെരിയ ശംസയം ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂപ മണ്ടൂകൻ മറ്റൊരു കഥ  പറഞ്ഞു.

(തുടർന്നേക്കാം)

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

ഫാഷൻ .. All are NGDCs and 2 b taken in some lighter spirit ..

ഫാഷൻ  .. All are NGDCs and 2 b taken in some lighter spirit ..

ബൽരാം പുതിയ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഫാഷൻ ലോകത്തവതരിപ്പിച്ചു. പയ്യന്മാരൊക്കെ ബർമുഡ, ബോക്സർ, പെഡൽ പുഷർ ഇത്യാദി ഒക്കെ ധരിച്ച് “ആവാരാ ഹൂം” പാട്ടിനേയും “ജൂത്താ ഹെ ജാപ്പാനി” പാട്ടിനേയും ഒക്കെ ധ്വനിപ്പിച്ച് ഫാഷൻ കാണിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ബൽരാമിനും തന്റേതായ ഒരു ഫാഷൻ ലോകത്തിലവതരിപ്പിക്കാൻ പൂതി കൂടിയതാണു കാരണം. അങ്ങനെ പെമ്പിള്ളേർ മാത്രം ഫാഷൻ രംഗം അടക്കി വാഴുന്നത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി നിയമപ്രകാരം അത്ര ശരിയായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പൂർണ്ണമായി പറയാനെങ്ങനെ പറ്റും ? എന്നതാണ്‌ ബൽരാമിന്റെ ഒരു ശോദ്യം. കൂടാതെ നിഗൂഢ സാംഖ്യ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ബൽരാമിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിന്റെ പുഷ്ടി കൂടുതലായതു കൊണ്ട് ഫാഷൻ കാണിക്കുന്നത്‌ ബൽരാമിനു ഗുണകാരിയായിരിക്കാമെന്നൊരു ജ്യോതിഷ ചിന്ത കൂടി ബൽരാമിനുണ്ട്.

അങ്ങനെ ബൽരാം പുതിയ ഫ്യൂഷൻ ഫാഷനെക്കുറിച്ച് ജ്യോതിഷ പരമായി ചിന്തിച്ചു. ബൽരാമിന്റെ പതിനൊന്നാം ഭാവവും ശക്തമായതിനാൽ അനുഭവയോഗവും കൂടുതലാണ്‌. ബൽരാമിനു മുന്നേ പലപ്പോഴും നടന്നുപോയ ജേഷ്ഠ ഋഷിവർഗ്ഗങ്ങളിലെ ഋഷിമാരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ ബൽരാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. അവരുടെ ആ കഴുത്തു ചുറ്റിയുള്ള കാവി വസ്ത്ര ധാരണത്തിനെ അല്പം കൂടി കളർഫുൾ ആക്കി, പല കരകളുള്ള ധോത്തി(വേഷ്ടി)കളിൽ ഒന്നെടുത്ത് വലിച്ച് കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടി. ന്യൂജൻ മൂന്നാം ഭാവക്കാരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആ വേഷ്ടിക്കടിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ബർമുഡ, ടീ-ഷർട്ട് വഗര വഗര ഒക്കെ ഡിസൈനിൽ കേറ്റി. അങ്ങനെ ബൽരാം പുതിയ ഫാഷൻ ലോകത്തിലവതരിപ്പിച്ചു.

അതൊക്കെ കണ്ട് വാർ പെയിന്റിൽ അഡ്മിറേഷൻസ് മൂത്ത ഓൾഡ് ജെൻ ബെൽരാമിന്റെ ചില കോമ്പെറ്റീറ്റർസിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങി ബെൽരാമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അവരോട്‌ ബൽരാം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന, ഇവിടെ ഭരണ ഘടന നടപ്പാക്കാൻ കണ്ട്രാക്കൊക്കെയെടുത്തു അതിന്റെ  ഇൻ ചാർജായി ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യനു പോലും കല്ലേറു കിട്ടുന്ന കാലമാണ്‌. ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും താരത്തെ അനുകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്വപ്നമാണ്‌ ഈ ലോകത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ശരി എന്നു വിചാരിച്ച് ഗോഡ്സേയെപ്പോലെ താരത്തിനെ തന്നെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നടക്കുന്ന (വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പണ്ടത്തെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചു സംശയിച്ച പോലെ എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഉല്പ്രേക്ഷിക്കാം) കലിയുഗ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഒരു കാലം കൂടിയാണ്‌. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ സാധാരണക്കാരന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കും, ജീവനും, സ്വത്തിനുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിലയോ, ഗാരന്റിയോ ഉണ്ടോ. ജീവിച്ചു പോകുവാൻ ക്വാണ്ടം – ക്ലാസിക് ഇന്ററാക്ഷനിലിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ബെൽസ് തിയറം പോലുള്ളതോ അതിലും ശക്തമായതോ ഒക്കെ ആയ ഹിഡൻ ഓർ നോട് മിറാക്കിൾസ് (മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അത്ഭുതങ്ങൾ) അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്‌ സാധാരണക്കാരന്‌ ആശ്രയിക്കാനുള്ളത്. “സസ്റ്റെയിൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ മാക്സിമം” (പരമാവധി പേരുടെ പരമാവധി കാലത്തെ അതിജീവനം എന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒറു മോഡേൺ മലയാള പരിഭാഷ) എന്ന ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തെ ആശ്രയമാക്കി മുന്നേറി പ്രകൃതിയുടേയും കാരണ പുരുഷന്റേയും മറ്റു രഹസ്യങ്ങളൂടെയുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാനല്ലെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്കു പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടി ബൽരാം മൊഴിഞ്ഞു.

പിൻ കുറിപ്പ് : – ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തെ (സസ്റ്റെയിൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ മാക്സിമം പ്രിൻസി..) ആസ്പദമാക്കി ബൈക്കിൽ പുറകിലിരിക്കുന്നവരും ഹെല്മറ്റു ധരിക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കുമെന്ന്‌ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് പ്രസ്താവിച്ചതായി വാർത്ത. എന്തായിരിക്കാം അത്തരമൊരു നടപടിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മിറാക്കിൾ ? ബെൽസ് തിയറമാവുമോ ? അറിയില്ല, കാത്തിരുന്നു കാണാം.

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

ചില ഗീർവാണ സമസ്യകൾ .. All are NGDCs and please take it with some fun spirit only and not any seriously..

ഗീർവാണ സമസ്യകൾ

ബൽരാം തന്റെ നിഗൂഢ സാംഖ്യ ദേവതയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു വർഷത്തെ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു ഏകദൈവാരാധനാ ഓസ്റ്റെറിറ്റി ഡ്രൈവിലാണ്‌. ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ എം.ബി.എക്കൊന്നും പോകാനുള്ള കാശൊന്നും ചെലവാക്കാതെ തന്നെ കൂടെയുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ വേഗത്തിൽ (എന്തെങ്കിലും ചില മാജിക് കാറ്റു-ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്) പ്രോജക്റ്റു മാനേജർ ആകണം. ബൽരാമിനോ ഒരുമാതിരി അർദ്ധമുദ്രാ രീതിയിൽ മധ്യമാ നിലപാടു തറകളിൽ ചില ഫാഷൻ പരേഡുകൾ നടത്തണം.

സമസ്യയുടെ കാതലെന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്‌ നാമ പാത്ര പരിചയം മാത്രമുള്ള ചില ചുറ്റുപാടുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്പം മടി. പണ്ട് വടക്കൻ വീരഗാഥ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിക്കു പറ്റിയ പോലെ പുഴയൊക്കെ നീന്തി അപ്പുറത്തു കടന്ന് ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ അടുത്ത് സംഭോഗ വാഞ്ഛ പങ്കു വയ്ക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, നാട്ടുകാരെങ്ങാനും പിടിച്ചാൽ, കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയും കൂടി തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ (എന്റെ കുഞ്ഞിരാമ കുന്തന്മേനോനേട്ടന്റെ സൈക്കിൾ ജീവിത വാഹനമല്ലാതെ വേറെയാരേയും ഞാൻ ഈ ജന്മത്തു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന “ആർച്ചു” സ്ഷ്റ്റൈൽ മൊഴിയൽ പോലെ..) പണി പാളില്ലേ !! കാര്യം ഇൻഡ്യാ മഹാരാജ്യത്തെ നാട്ടുകാരാണ്‌, താൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച തന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്‌ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. മോഡേൺ മലയാള ഭാഷയിൽ  “പോളെന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാൻ-ഗോകളെല്ലാം ഒരേ പോലെയോ ??” എന്നോ മറ്റോ ഏതോ ഋഷി തന്റെ ഹംസ ഗീതങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്കുകൾ ഉയർത്തിയ പോലെയാണ്‌, പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കിടപ്പും, പോക്കു വരവും ഒക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടു വരാറുള്ളത്. ആയതിനാൽ പണ്ട് വേദ വ്യാസൻ ടെസ്റ്റു ചെയ്യാൻ പോയി സത്യവതി സമ്മതിക്കാതിരുന്ന ആ പഴയ തറവാട്ടു വക പ്രീ പെയ്ഡ് അടവൊന്നു ഗവേഷണം നടത്തി പരിശോധിച്ചു ഡാറ്റാ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡാറ്റാ സെന്ററിലാക്കാം എന്നു ചില അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ  പണ്ടു  പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതു പോലെ ഭഗവാനും നിരീച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

ഏതായാലും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനായ ബൽരാമിന്‌ മിനിമം റിസ്ൾട്ട് ഓരിയന്റേഷനോടെ  ഓസ്റ്റെറിറ്റി ഡ്രൈവ് തുടങ്ങാനുള്ള നിഗൂഢ സാംഖ്യ മെസ്സേജ് എഴുതി പോസ്റ്റു ചെയ്തു.

പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരംശമായ ഗണേശന്‌ ശരിക്കു പൂജ ചെയ്യാഞ്ഞതിനാൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ലെറ്റർ മൻതാര പർവ്വതം പോലെ പാലാഴിയിൽ ആധാരമില്ലാതെ താഴാൻ തുടങ്ങി.

ദൈവം ഉടനെ തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരംശമായ ഹനുമാനെ സ്മരിച്ച് കെടക്കാട്ടില്ലത്ത് ചേളായിൽ വെള്ളയാംബണി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാസം തോറും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പൂജാ പ്രസാദമായി വച്ച് ചില പ്രത്യേക പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശട്ടം കെട്ടി. പൂജകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാടടച്ച് ചില വെടികൾ വക്കുന്നതു പോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും മരുന്നുകളുടെ ശേഖരമായ (ഇൻഡ്യൻ ലൈ-സെൻസിനു പകരം, അമേരിക്കൻ റെഡ്-ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേറ്റന്റുമായി) ഒരു മല തന്നെ ഇളക്കിപ്പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ നിന്നും ജാംബവാനെപ്പോലെ ദൈവം തനിക്കാവശ്യമായ ഒരു പി.എം.എം2 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ബെൽരാമിന്‌ ഉപാസിക്കാനായി കൊടുത്തു.

ബൽരാമിന്റെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയിൽ കർമ്മ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിവിധോദ്ദേശ വികാസമന്ഥനത്തിനുള്ള പ്രായോഗികമായ ഒരു ആധാരം കണ്ടെത്തിയ ദൈവം ഫാഷനൊപ്പം സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീ ദേവിയേയും ഒരു സുവർണ്ണകമലത്തിൽ ബലരാമിനു മന്ഥനത്തിനിടക്കു നല്കി, കൂടാതെ ബൽരാമിന്റെ ബ്ലിസ്ഫുൾ എറ്റേർണിട്ടി ലക്ഷ്യത്തിന്‌ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നല്കാമെന്നേറ്റ് വാഗ്ദാനവും നല്കി.

Posted in Uncategorized | 3 Comments